(بسم الله الرحمن الرحیم)

علت اینکه ظهور امام زمان را روز قیامت یا یوم‌المحشر می‌خوانند، چیست؟

در روایات، در مورد ظهور حضرت ولی‌عصر، تعبیر روز قیامت یا یوم‌المحشر وجود ندارد، البته گاهی به ظهور آن حضرت، قیامت صغرا گفته می‌شود؛ یعنی قیامت کوچک و قیامت در همین دنیا! شاید علت این نام‌گذاری، اتفاقات شگفتی است که در زمان ظهور آن حضرت پدیدار می‌شود؛ مثل زنده‌شدن گروهی از مردم. از آن‌جا که این امور به هنگام قیامت انجام می‌گیرد و از امور مربوط به قیامت است، به این دوره زمانی نیز که با دوران گذشته متفاوت است و به دوران بعد شباهت دارد، قیامت صغرا می‌گویند.